Youtube Plugin joomla 3.x

Youtube Plugin joomla 3.x By VA Youtube Plugin joomla 3.x Sử dụng chèn video từ youtube thật đơn giản nhanh chóng chỉ với id của video trên youtube: 1. download va_youtubeplugin 2. Cài đặt va_youtubeplugin 3.Vào quản lý plugin -> va_youtubeplugin cấu hình chiều... 4.5 sao trên 1192người dùng

VA Youtube Plugin joomla 3.x

vayoutube

Sử dụng chèn video từ youtube thật đơn giản nhanh chóng chỉ với id của video trên youtube:

1. download va_youtubeplugin

2. Cài đặt va_youtubeplugin

3.Vào quản lý plugin -> va_youtubeplugin cấu hình chiều rộng và chiều cao cho video ember, bật plugin.

4 Sửi dụng va_youtubeplugin

EX: Linh video có dạng: http://www.youtube.com/watch?v=63CjuaB9HBw Phần chữ màu đỏ chính là id của video:

Cách chèn video vào bài viết chèn code: {youtube}idvideo{/youtube}

DEMO & Download free