Plugin auto lightbox images cho joomla 2.5.x and 3.x

Plugin auto lightbox images cho joomla 2.5.x and 3.x By Plugin auto lightbox images cho joomla 2.5.x and 3.x Plugin tạo thum ảnh như mavik Thumbnails cho joomla 2.5.x and 3.0.x giúp cho khi bạn cập nhật một hình ảnh lớn và dùng editer để... 4.5 sao trên 1061người dùng

Plugin auto lightbox images cho joomla 2.5.x and 3.x

tao-anh-thum

Plugin tạo thum ảnh như mavik Thumbnails  cho joomla 2.5.x and 3.0.x giúp cho khi bạn cập nhật một hình ảnh lớn và dùng editer để kéo thu nhỏ hình thì plugin sẽ tự động tạo ra một ảnh ghi trong cache vơi kích thước bạn vùa kéo nhỏ lại và tạo 1 link ảnh với hiệu ứng popup phóng to hình rất thuận tiện cho việc tao 1 bộ sưu tập ảnh một cách nhanh chóng mà không cần đến bất cứ gallery component nào cả.

Demo and Download free