Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/vianwe/domains/vianweb.com/public_html/plugins/system/imagesizer/lbscripts/slimbox.php on line 8 Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/vianwe/domains/vianweb.com/public_html/plugins/system/imagesizer/lbscripts/slimbox.php on line 10

Lấy ảnh đầu tiên làm thumbnail wordpress

Lấy ảnh đầu tiên làm thumbnail wordpress By Việc set ảnh feature image là phải vào mục set feature ảnh để làm ảnh đại diện cho bài viết wordpress thật mất thời gian, Vì vậy mình xin hướng dẫn các bạn viết function... 4.5 sao trên 3375người dùng

Việc set ảnh feature image là phải vào mục set feature ảnh để làm ảnh đại diện cho bài viết wordpress thật mất thời gian, Vì vậy mình xin hướng dẫn các bạn viết function lấy ảnh đầu tiên làm thumbnail wordpress tự động , để làm hình ảnh đại diện (featured image).

lay-anh-dai-dien

Đầu tiên, bạn mở file functions.php và chèn code bên dưới vào dưới code của file hoặc trên cùng cũng được, miễn là bạn hiểu rằng code đã hoạt động (trường hợp sau khi chèn website bị trắng bóc nghĩa là bạn chèn không đúng chỗ)

function vianweb_firtimage() {
          global $post, $posts;
            $first_img = '';
            ob_start();
            ob_end_clean();
            $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches);
            $first_img = $matches [1] [0];

           if(empty($first_img)){ //Defines a default image
               $first_img =''.TEMPLATEPATH.'/images/nophoto.jpg';
             }
           return $first_img;
    }

Cuối cùng bạn vào index.php và content.php (nếu trong bài viết có ảnh thumb) để thêm đoạn code này vào

<img src="/<?php echo vianweb_firtimage(); ?>" alt="<?php the_title(); ?>">

Vậy là xong, nhanh gọn nhẹ, không cần sử dụng thêm plugin.

Mọi thắc mắc xin để lại comment bên dưới . Chúc các bạn thành công