Domain (tên miền) trong làm seo

Domain (tên miền) trong làm seo By Domain (tên miền) trong làm seo Tên miền có ảnh hưởng rất lớn đến thứ hạng website. Để học SEO nhanh bạn nên chọn: Tên miền chứa từ khóa (có hiệu quả ngay) Hoặc tên miền theo hương... 4.5 sao trên 944người dùng

chon-ten-mien-cho-web

Domain (tên miền) trong làm seo

Tên miền có ảnh hưởng rất lớn đến thứ hạng website. Để học SEO nhanh bạn nên chọn:

  1. Tên miền chứa từ khóa (có hiệu quả ngay)
  2. Hoặc tên miền theo hương hiệu (lâu dài sẽ tốt hơn)
  3. Sử dụng những tên miền đã có tuổi thọ cao.
  4. Đuôi theo địa lý, ví dụ: .VN sẽ tốt hơn khi SEO ở Việt nam
  5. Càng ngắn gọn càng tốt, tránh nhầm lẫn, nghe 1 lần là nhớ và có thể viết lại được.

Hiện nay, để sở hữu một tên miền từ khóa đẹp rất khó. Thường thì bạn phải mua lại với giá cao hoặc sử dụng dịch vụ BACKORDER - đăng ký lại tên miền ngay khi hết hạn, thường là do chủ sở hữu quên không gia hạn.

Ngôn ngữ trang web

Bạn có thể thông báo với Search Engine biết trang web của bạn dùng ngôn ngữ gì, bằng cách sử dụng thuộc tính lang hoặc xml:lang trong thẻ HTML; Ví dụ dưới đây xác định trang web dùng ngôn ngữ Tiếng Việt (vi).

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="vi" lang="vi">

Nếu bạn không cài đặt ngôn ngữ thì các Search Engine cũng có thể tự phát hiện ra được. Tuy nhiên, bạn càng rõ ràng thì Search Engine sẽ thích hơn.